Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

/file/federica-mogherini%E2%80%99s-video-message-europe%E2%80%99s-day-9-may-2017_viFederica Mogherini’s video-message on Europe’s day - 9 May 2017

/file/erasmus-international-dimension_viErasmus+ International Dimension

/file/cnn-interview-mogherini-us-president-elected-trump_viCNN interview: Mogherini on US President elected Trump