Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Zyra e Bashkimit Evropian në KosovëPërfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë