Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

/file/international-day-peace_sqInternational Day of Peace

/file/federica-mogherini-presents-eu-global-strategy_sqFederica Mogherini presents the EU Global Strategy

/file/paris-agreement-world-unites-fight-climate-change_sqThe Paris Agreement: the world unites to fight climate change