Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

/file/video-mesazh-nga-nataliya-apostolova-p%C3%ABr-dit%C3%ABn-e-evrop%C3%ABs-2017_sqVideo mesazh nga Nataliya Apostolova për Ditën e Evropës 2017

/file/federica-mogherini%E2%80%99s-video-message-europe%E2%80%99s-day-9-may-2017_sqFederica Mogherini’s video-message on Europe’s day - 9 May 2017

/file/erasmus-international-dimension_sqErasmus+ International Dimension