Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë
Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë Përfaqësuesi i Posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë

/file/federica-mogherini-presents-eu-global-strategy_sqFederica Mogherini presents the EU Global Strategy

/file/europe-day-high-representative-federica-mogherini-video-message_sqEurope Day - High Representative Federica Mogherini video message

/file/eeas-flying-flag-europe_sqEEAS: Flying the Flag for Europe