EU Global Strategy

Nâng cao năng lực và hiệu quả của Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân Việt Nam và các Tổ chức hỗ trợ kỹ thuật

Hanoi, 12/04/2019 - 11:52, UNIQUE ID: 190412_5
Press releases

Liên minh châu Âu cùng với các đối tác Việt Nam đã thực hiện thành công dự án chung thứ hai nhằm tăng cường và củng cố khung pháp lý an toàn hạt nhân tại Việt Nam theo tiêu chuẩn cao nhất và các thực hành quốc tế tốt nhất được áp dụng cho khu vực EU. Dự án trị giá 2 triệu EUR (khoảng 52 tỷ đồng) được tài trợ thông qua Chương trình Hợp tác an toàn hạt nhân (INSC) của EU. Trong khuôn khổ dự án này, được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ của Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân (VARANS) và Tổ chức Hỗ trợ Kỹ thuật, chuyển giao kiến ​​thức bao gồm đào tạo phù hợp, đào tạo tại chỗ ở EU phương pháp, bí quyết và thực tiễn tốt nhất đã diễn ra trong khoảng thời gian ba năm trong các lĩnh vực sau: khung pháp lý và quy định về an toàn hạt nhân tại Việt Nam; hệ thống quản lý chất lượng để VARANS sử dụng trong quy định lắp đặt hạt nhân; năng lực của VARANS để thực hiện và / hoặc đưa ra các nhận xét và đánh giá độc lập về tuân thủ an toàn; kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và chương trình đào tạo bền vững cho VARANS và các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật đi kèm, các biện pháp an toàn hạt nhân, cũng như minh bạch và thông tin công khai.

Dự án được thực hiện thông qua hợp đồng với RISKAUDIT International hợp tác chặt chẽ với Cơ quan quản lý châu Âu (ASN và STUK) * và các tổ chức hỗ trợ kỹ thuật (IRSN, GRS and BelV)*.

Thông tin cơ bản

Sau thảm họa Chornobyl năm 1996, Liên minh châu Âu đã triển khai chương trình an toàn hạt nhân theo TACIS (Hỗ trợ kỹ thuật cho Cộng đồng các quốc gia độc lập), từ năm 1991 đến 2006, đã phân bổ 1,3 tỷ EUR cho các dự án an ninh và an toàn hạt nhân. Từ năm 2007 đến 2013, EU đã mở rộng hỗ trợ an toàn hạt nhân cho các nước thứ ba theo Chương trình Hợp tác An toàn Hạt nhân với tổng phân bổ ngân sách là 524 triệu EUR. Vào tháng 6 năm 2014, chiến lược thực hiện Giai đoạn 2 của INSC (2014-2020) đã được thống nhất, cam kết thêm 225 triệu EUR cho các dự án an toàn hạt nhân. Hợp tác với Việt Nam bắt đầu từ năm 2012 và đến nay, khoảng 4 triệu EUR (khoảng 105 tỷ đồng) đã được cam kết cho Việt Nam trong khuôn khổ chương trình INSC. Hợp tác tiếp theo với Việt Nam hiện đang được triển khai và lên kế hoạch ở cấp khu vực (ASEAN) trong lĩnh vực phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp.

Trong nhiều thập kỷ, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực và trên thế giới. Tăng trưởng kinh tế là chìa khóa để cải thiện chất lượng cuộc sống. Các hoạt động hạt nhân đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển đó. Việt Nam đang xây dựng khung pháp lý và quy định phù hợp để bảo đảm phát triển các hoạt động hạt nhân có chú trọng tới bảo vệ môi trường, ưu tiên các công nghệ mới và tiên tiến, tuân thủ các chính sách quốc gia về bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng. Thiết lập sự hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan quản lý của Việt Nam và châu Âu đang góp phần phát triển sự hiểu biết chung trong việc thực hiện các yêu cầu, tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về an toàn hạt nhân

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ms C. Thormählen, European Commission DEVCO Project Manager; e-mail: christina.thormaehlen@ec.europa.eu   
Mr. Nguyen Tuan Khai, VARANS Chairman; e-mail:  ntkhai@most.gov.vn
Mr. M. Chouha, Riskaudit Contract Manager; e-mail: michel.chouha@iskaudit-int.org
* ASN (Autorité de sûreté nucléaire, France), STUK (Säteilyturvakeskus, Finland); IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, France);
 GRS (Gesellschaft für Anlagenund Reaktorsicherheit, Germany); BelV, (TSO, Belgium)

Languages:
Bộ phận Biên tập: