Election observation missions (EUEOMs)

IZBORNA POSMATRAČKA MISIJA EU KOSOVO* 2019 PREVREMENI PARLAMENTARNI IZBORI KONAČNI IZVEŠTAJ

24/01/2020 - 09:41
Dokumenta

Izbori 6. oktobra su bili četvrti parlamentarni izbori od proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine. Svi su održani prevremeno. Kampanja je bila živahna i takmičarska, što je omogućilo kandidatima da slobodno sprovode kampanju u najvećem delu Kosova.