Common Foreign and Security Policy (CFSP)

EEAS RSS Feeds

Displaying 151 - 160 of 454

Statement by the Spokesperson on the situation in Yemen

Déclaration de la porte-parole sur la situation au Yémen

بيان للمتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي حول الوضع في اليمن

Languages:

Hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn trong EU đòi hỏi các lực lượng vũ trang của các quốc gia thành viên có thể di chuyển trong Liên minh. Tuy nhiên, các thủ tục biên giới tốn nhiều thời gian và sự thiết hụt cơ sở hạ tầng đã gây ra những trở ngại nghiêm trọng. Vì một nền quốc phòng hiệu quả hơn của EU, điều tối quan trọng đó là phải vượt qua những khó khăn này. Một chương trình hành động toàn diện của EU đã được khởi động vào mùa xuân 2018 nhằm đạt tới mục tiêu này.

Languages:

Closer EU defence cooperation necessitates that Member States' Armed Forces are able to move within the Union. However, time consuming border formalities and inadequate infrastructure pose serious obstacles. For a more effective EU defence, it is crucial to overcome these hurdles. A comprehensive EU action programme launched in spring 2018 aims to achieve this.

Languages:

Federica Mogherini, haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité/vice-présidente de la Commission européenne, représentait aujourd’hui l’Union européenne au forum régional de l’ASEAN à Singapour. Lors de son intervention, la haute représentante a abordé les principales priorités en matière de politique étrangère pour l’Union européenne et pour la communauté internationale.

Languages:

Federica Mogherini, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission, today represented the European Union at the ASEAN Regional Forum in Singapore. In her intervention, the High Representative addressed key foreign policy priorities for the European Union and for the international community.

Languages:

Trải qua nhiều thế kỷ, châu Âu đã là một lục địa của chiến tranh. Tuy nhiên sau Thế chiến thứ hai, Liên minh châu Âu đã trở thành một dự án hòa bình thành công nhất, được trao giải thưởng Nobel Hòa bình vào năm 2012. Ngày nay, tham vọng của EU đó là đóng vai trò của một chủ thể hòa bình toàn cầu rõ nét nhất từ trước tới nay.

Languages:

For centuries, Europe was a continent of war. However after the Second World War, the European Union has become a most successful peace project, being awarded the Nobel Peace Prize in 2012. Today the EU's ambition is to be a global actor for peace more than ever. 

Languages:

Pages