European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55981 - 55990 of 83228

La Commission Nationale des Marchés public restitue son voyage d’étude au Sénégal

A l’initiative de la Commission nationale des Marchés publics (CNMP), a eu lieu le vendredi 13 octobre 2017 un atelier technique de restitution du voyage d'étude de la CNMP au Sénégal dans le cadre de la mission d'appui à la mise en place d'un Système Intégré d’Information et de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) en Haïti.

Azərbaycanın dəyişməyən ucqar kəndləri özünün meyvə bağları və Qafqaz dağlarının ən ucqar zirvələrindən gələn otlaq yamacları ilə öyünür; lakin iqlim dəyişikliyi həmin əraziləri yuyub aparır. İqlim dəyişikliyi insan fəaliyyəti nəticəsində meydana gələn zəifləməni kəskinləşdirərək Böyük Qafqazın otlaqlarını korlayır.

Qafqaz regionu və xüsusilə də onun sıra dağları özünəməxsus otlaqları ilə birlikdə növ zənginliklərinə malikdir ki, həmin növlərin əksəriyyəti region üçün endemik xarakter daşıyır.

23 октября в Ташкенте прошло 76-е пленарное заседание Международного консультативного комитета по хлопку (МКАС). После присоединения к МКАС в мае этого года, делегация Европейского Союза впервые принял участие в пленарном заседании МКАС, являясь представителем всех государств-членов ЕС.

Languages:

On October 23, the 76th plenary meeting of the International Cotton Advisory Committee (ICAC) started its work in Tashkent. Following the accession to ICAC in May this year, the European Union Delegation is attending the ICAC plenary for the first time and also representing all EU Member States.

Languages:

Balancing the positive economic impact of free trade zones to promote employment and attract investment with the proliferation of illicit and counterfeit products in free trade zones is an ongoing struggle.

Global Value Chains (GVCs) and the importance of linking domestic industries to open and competitive global economic processes will be the main topic of the international conference “Openness and Integration of the EU and Russian Economies. Global Value Chains” organized by the Delegation of the European Union in Russia in cooperation with the St. Petersburg State University in the framework of the EU project "Public Diplomacy.

Languages:

Глобальные цепочки стоимости и важность связи национальной промышленности с открытыми и конкурентоспособными глобальными экономическими процессами станут темой международной конференции «Открытость и интеграция экономик ЕС и России. Глобальные цепочки стоимости», которая организована Представительством Европейского Союза в Российской Федерации совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом (СПбГУ) в рамках проекта «Общественная дипломатия. ЕС и Россия» и пройдет в Санкт-Петербурге 27 октября.

Languages:

Competitive and well-administered elections in most of Kosovo, while
deep concerns persist over the democratic process in Kosovo Serb areas

Pages