European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 121 - 130 of 59655

We celebrate this year the 10th anniversary of the Charter of the Fundamental Rights and the 30th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child. Yet these rights continue to be challenged around the world. In particular, children and youth continue to be the main victims of human rights violations. They are forced to seek refuge, recruited as soldiers, forced into child labour or torn apart from their families against their will.

Languages:

Montenegro has continued to reaffirm its European commitment by implementing reforms, regardless of the current developments within the European Union, , the chief negotiator Mr Aleksandar Drljevic said at the ninth meeting of the EU-Montenegro Stabilization and Association Committee.

Năm nay chúng ta kỉ niệm 10 năm Hiến chương Liên minh Châu Âu về những Quyền Cơ bản và 30 năm Công ước Liên hiệp Quốc về Quyền trẻ em. Tuy nhiên, các quyền này tiếp tục bị thách thức trên toàn thế giới. Đặc biệt, trẻ em và thanh thiếu niên tiếp tục là nạn nhân chính của các vi phạm nhân quyền. Những trẻ em và thanh thiếu niên này buộc phải tìm nơi ẩn náu, bị tuyển đi lính, bị cưỡng bức lao động hoặc bị tách khỏi gia đình trái với ý muốn của họ.

The European Union in Myanmar celebrates the 30th anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child with 30+1 awards for children’s art

O diálogo sobre o desenvolvimento visa assegurar maior impacto da assistência externa na redução da pobreza e um melhor alinhamento entre as políticas nacionais e os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Pages