European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 77061 - 77070 of 90425

Orari i konsultimeve të Zyrës së BE-së në Kosovë me shoqërinë civile në lidhje me ciklin e nënkomitetit të MSA-së 2016/2017

Indikativni raspored konsultacija Kancelarije EU na Kosovu sa civilnim društvom u okviru ciklusa pododbora SSP 2016/2017.

Languages:

EU Office in Kosovo indicative timetable of consultations with civil society in view of the 2016/2017 SAA Subcommittee cycle

Languages:

Pages