European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55871 - 55880 of 83243

Ձեռնարկությունների ամրապնդմանը, թվային տնտեսությունների զարգացմանը և Եվրոպական միության ու նրա Արևելյան գործընկեր երկրների ձեռնարկատերերի միջև կապերի հաստատմանը վերաբերող հարցերը լինելու են 2017թ. հոկտեմբերի 26-ից 27-ը Էստոնիայում կայանալիք Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) 4-րդ Բիզնես ֆորումի քննարկումների առանցքում:

Languages:

Strengthening businesses, developing digital economies and building relations between entrepreneurs from the European Union and its Eastern partner countries are at the heart of the discussions at the 4th Eastern Partnership (EaP) Business Forum in Estonia on 26-27 October 2017.

Languages:

 
€2.7 billion in funding available for education, training, youth and sport projects, more than ever before.
 

President Higgins will deliver a keynote address "Ireland and New Zealand - of some origins and prospects of two nations who share so many experiences and interests".

Pages