European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 181 - 190 of 88871

21/09/2021 – HR/VP Blog - This is the week of the United Nations General Assembly in New York. It is an opportunity to recall once again the EU’s commitment to multilateralism. I have a very crowded agenda, including an informal EU Foreign Ministers meeting and many bilateral meetings, notably on Afghanistan.

Central will also be the global recovery and how to close the vaccination gap.

At a time when violence, divisions and crises occupy the daily news, the International Day of Peace is a useful reminder of what we can achieve together.

The European Union Training Mission in Central African Republic (EUTM CAR) was honored to host the Director of the Military Planning and Conduct Capability (MPCC), Vice Admiral Herve Bléjean at the command ceremony that took place on the 11th of September 2021 at the Camp M' Poko in Bangui.

Zyrtarët nga Kosova dhe Bashkimi Evropian e thirrën takimin digjital më 16 shtator 2021 për t’i diskutuar zhvillimet gjatë vitit të kaluar, kur u takua nën-komiteti herën e fundit, në fushat e çështjeve Ekonomike dhe Financiare, dhe Statistika. Diskutimi u mbajt në kornizën e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) e cila hyri në fuqi në prill 2016. Gjatë takimit, zyrtarët shkëmbyen mendime për fushat e ndryshme, përfshirë ekonominë, politikat buxhetore dhe fiskale, mjedisin e biznesit dhe kontrollin e brendshëm publik të financave.

Zvaničnici sa Kosova i Evropske unije sazvali su 16. septembra 2021. digitalni sastanak na kome su razgovarali o razvoju događaja u prošloj godini, kada se pododbor poslednji put sastao, u oblastima ekonomskih i finansijskih pitanja i statistike.

Languages:

Pages