European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 68981 - 68990 of 81811

The European Commission adopted today its annual Enlargement Package. It assesses where the countries of the Western Balkans and Turkey stand in implementing key political and economic reforms, and what needs to be done to address the remaining challenges.

The report for Kosovo is available as an attachment below.

Procesi i besueshëm i zgjerimit, çelës i nxitjes së transformimit dhe ankorimit të stabilitetit në Evropën Juglindore

Verodostojan proces proširenja ključ za transformaciju i jačanje stabilnosti u jugoistočnoj Evropi

Languages:

Credible enlargement process key to driving transformation and anchoring stability in Southeast Europe

Languages:

Komisioni Evropian miratoi sot Paketën e tij vjetore të Zgjerimit. Ai vlerësoi se ku ndodhen vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia lidhur me zbatimin e reformave kyçe politike dhe ekonomike, si dhe çfarë duhet bërë për të trajtuar sfidat që mbeten. Komisioni rekomandon, ndër të tjera, që Shtetet Anëtare të marrin në konsideratë hapjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë. Kjo, gjithsesi, varet krejtësisht nga progresi i besueshëm dhe i prekshëm i zbatimit të reformës në drejtësi, në veçanti nga rivlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve ("vetingu").

The project is implemented under the EU-sponsored Programme on “Sustainable Management of Water Resources in rural areas in Uzbekistan” aims to provide further assistance in the water sector of the country.

Проект реализуется в рамках Программы Европейского Союза (ЕС) "Устойчивое управление водными ресурсами в сельских местностях в Узбекистане», который направлен на обеспечение дальнейшего содействия водному сектору страны.

Pages