European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 57251 - 57260 of 91923

Support to the Development of Livelihoods in Disadvantaged Rural Regions of Georgia

Languages:

ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში, ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის (ENI) ფინანსური მხარდაჭერით, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD III) ფარგლებში, აცხადებს სოფლის განვითარების საპროექტო წინადადებების მიღებას.

Languages:

Opening statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the Second Brussels Conference "Supporting the Future of Syria and the Region"

Languages:

Opening statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the Second Brussels Conference "Supporting the Future of Syria and the Region"

Languages:

On Apr 27, the workshop within Technical Assistance and Information Exchange instrument of the European Commission on "Working with fragile youth – comparing policy approach and practices in Belgium and Uzbekistan" was held in Tashkent.

Statement by the Delegation of the European Union and EU Member States' Embassies in Armenia on the Political Situation in Armenia

Languages:

Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության եւ ԵՄ անդամ պետությունների դեսպանությունների հայտարարությունը քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ

Languages:

Pages