European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 77481 - 77490 of 90219

The EU’s external policies, strategies, instruments and missions to support stability, promote human rights and democracy, seek to spread prosperity and support the enforcement of the rule of law and good governance.

Languages:

Since the creation of the so-called Schengen Zone travel between EU countries has become much easier.
Quality, diversity, and opportunity are among the many benefits of European higher education institutions.

Languages:

Find out more about what the European Union is, its history and its countries. Facts and figures about living in the EU.

Languages:

The EU offers jobs to citizens in different ways, it also offers public contracts and provides funding in the form of grants to support projects and organisations.

Languages:

The EU’s relationship with the region; information on its history and the EU policies and programmes.

Languages:

BE-ja është aktive në një gamë të gjerë temash, nga të drejtat e njeriut deri te transporti dhe tregtia. Një listë temash që përmbledh atë që bën BE-ja në një fushë specifike, lidhje të dobishme për të shkuar te organet përkatëse, ligjet dhe dokumentet.

Politikat e huaja të BE-së, strategjitë, instrumentet dhe misionet për të mbështetur stabilitetin, për të promovuar të drejtat e njeriut dhe demokracinë, për të kërkuar përhapjen e prosperitetit dhe për të mbështetur zbatimin e ligjit dhe mirëqeverisjen.

Marrëdhëniet e BE-së me rajonin; informacion rreth historisë së tij dhe politikave e programeve të BE-së.

Zbulo më shumë rreth Bashkimit Evropian, historisë së tij dhe vendeve që e përbëjnë. Fakte dhe shifra rreth jetesës në BE.

Pages