European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 75511 - 75520 of 88572

ЕХ нь хүний эрхээс эхлээд тээвэр, худалдаа хүртэл өргөн хүрээнд идэвхтэй оролцоотой. ЕХ тодорхой салбарт юу хийдэг талаархи сэдэвчилсэн хураангуй жагсаалт, холбогдох байгууллага, хууль тогтоомж, баримт бичгүүд.

Languages:

ЕХ-ны гадаад бодлого, стратеги, арга хэрэгсэл, үйл ажиллагаа нь тогтвортой байдлыг хангах, хүний эрх, ардчиллыг хөхүүлэн дэмжих, хөгжил цэцэглэлтийг түгээх, эрх зүйт ёс, сайн засаглалыг дэмжихэд чиглэгддэг.

Languages:

Шенгений хэмээх бүс бий болсноор ЕХ-ны улс орнуудын хооронд аялах явдал ихээхэн хялбар болсон.
Чанар, олон янз байдал, боломж гээд Европын дээд боловсролын байгууллагуудын үр өгөөж маш их.

Languages:

Европын Холбоо, түүний түүх, гишүүн орнуудын талаархи дэлгэрэнгүй мэдээлэл, ЕХ-ны талаархи тоо, баримтууд.

Languages:

ЕХ иргэдэд олон янз байдлаар ажлын байр санал болгодог, мөн гэрээгээр ажил гүйцэтгэх, түүнчлэн төсөл хөтөлбөр болон байгууллагуудыг дэмжих санхүүжүүлэлтийг тэтгэлэг хэлбэрээр олгодог.

Languages:

Pages