European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 77621 - 77630 of 91931

Овие реформски приоритети ги подготви Европската комисија врз основа на претходно дадените препораки и претходно договорените реформски приоритети во овие области што се потврдени и дополнети со наодите на Групата високи експерти.

Тие имаат за цел да се зафатат со системските слабости што се поврзани со правењето и содржината на прислушуваните материјали, како и со хоризонталните слабости што придонесоа за создавање на состојбата што доведе до сегашната политичка криза.

Intervención de la Alta Representante / Vice-Presidente Federica Mogherini en el acto de firma del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba

The Delegation of the European Union to Sudan announced the launching of the eighth edition of the European Film Festival on Saturday 19th November 2016. 

This year the festival brings 20 films from 18 European countries including: Austria, Czech Republic, France, Germany, Hungary, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal,Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom and the European Union.

Languages:

Languages:

Pages