European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 57291 - 57300 of 77029

Remarks by Nataliya Apostolova, Head of the EU Office in Kosovo/EU Special Representative at the round table discussion on the topic “Four Years after the April Agreement: How effective is the political dialogue between Kosovo and Serbia?” organised by the Group for Legal and Political Studies

Languages:

Fjalimi i Shefes së Zyrës së BE-së në Kosovë/ Përfaqësuese e Posaçme e BE-së Nataliya Apostollova gjatë tryezës së rrumbullakët "Katër vite pas marrëveshjes së prillit: Sa efektiv është dialogu politik në mes të Kosovës dhe Serbisë" të organizuar nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike

Obraćanje Nataliya Apostolova, Šefica kancelarije EU na Kosovu/Specijalna predstavnica Evropske unije okruglom stolu „Četiri godine posle aprilskog sporazuma: Koliko je efikasan politički dijalog između Kosova i Srbije?“ organizovana sa strane Grupe za pravne i političke studije

Languages:

EU flight has facilitated implementing partners to operate in different parts of the country since 1994 and has been an indispensable tool to deliver humanitarian and development assistance

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori predstavila je danas Program za profesionalizaciju medija kroz koji će odabranim projektima namijenjenim jačanju istraživačkog novinarstva, medijske etike i slobode izražavanja biti dodijeljeno preko 450 hiljada eura.

Languages:

The Delegation of the European Union to Montenegro presented today its new Media Professionalism Programme aimed at strengthening investigative journalism, media ethics and freedom of expression. The four selected projects will be supported with more than €450 thousand.

Pages