European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 54091 - 54100 of 59665

Find out more about what the European Union is, its history and its countries. Facts and figures about living in the EU.

Languages:

The EU programme of financial and technical cooperation supports Armenia’s ambitious reform agenda. A significant number of projects are currently being carried out across a wide-range of sectors, regions and cities in Armenia.

Languages:

The EU’s relationship with the region; information on its history and the EU policies and programmes.

Languages:

The EU’s external policies, strategies, instruments and missions to support stability, promote human rights and democracy, seek to spread prosperity and support the enforcement of the rule of law and good governance.

Languages:

The EU is active in a wide range of topics, from human rights to transport and trade. A list of topics which summarise what the EU does in a specific area, useful links to relevant bodies, laws and documents.

Languages:

Համաձայնագրի բոլոր կողմերի վավերացումից հետո՝ Եվրամիության և Հայաստանի միջև հարաբերությունները կկարգավորվեն Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով, որը ստորագրվել է 2017թ. նոյեմբերի 24-ին: Համաձայնագիրը նախատեսում է փոխադարձ հետաքրքրության, մասնավորապես քաղաքական, տնտեսական և ոլորտային  համագործակցության ամրապնդում:

Languages:

Ֆինանսական եւ տեխնիկական համագործակցության ԵՄ ծրագիրն աջակցում է Հայաստանում բարեփոխումների անցկացման հավակնոտ օրակարգի իրականացմանը: ՀՀ մարզերում եւ քաղաքներում ներկայումս իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր ամենատարբեր ոլորտներում:

Languages:

Pages