European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 75621 - 75630 of 92133

The European Commission has adopted on 2 December the 2016 Programme for Montenegro, granting EUR 22.9 million to support Montenegro in carrying out reforms on its path to EU membership.

Usvajanjem Programa za 2016., Evropska komisija je 2. decembra prošle godine dodijelila 22,9 miliona eura Crnoj Gori za podršku sprovođenju reformi na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Languages:

Fjalimi i Shefes së Zyrës së BE-së/Përfaqësueses së posaçme të Bashkimit Evropian Nataliya Apostolova në takimin konsultativ mbi themelimin e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin

Izlaganje šefice Kancelarije EU/specijalne predstavnice EU, Natalije Apostolova, na konsultativnom sastanku osnivanja Komisije za istinu i pomirenje

Languages:

The speech of the Head of EU Office/EU Special Representative Nataliya Apostolova at the consultative meeting on the establishment of the Commission for Truth and Reconciliation

Languages:

Pages