European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55891 - 55900 of 88575

12 მარტს, გორის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ საპილოტე პროექტის  „ადგილობრივი ეკონომიკური შესაძლებლობების გაძლიერება მდგრადი ზრდისთვის“ საჯარო წარდგენა გაიმართა.


პროექტის საჯარო განხილვას  გორის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს ხელმძღვანელი პირები, შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში და ევროკავშირის ინიციატივა „მერები ეკონომიკური ზრდისთვის“ წარმომადგენლები  და სხვა მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ.

Languages:

United Nations Human Rights Council
Geneva, 26 February - 23 March 2018
Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on Islamic Republic of Iran - EU Intervention

United Nations Human Rights Council
Geneva, 26 February - 23 March 2018
Interactive Dialogue with the Special Rapporteur on the DPRK - EU Intervention

On Tuesday, 13 March 2018, Ambassador Samuel Žbogar, Head of the Delegation of the European Union, together with the Minister of Environment and Physical Planning Sadula Duraki, the Mayor of Skopje, Petre Shilegov, and the Mayor of Butel Municipality, Velimir Smilevski, will put into operation the air quality monitoring station in the municipality of Butel.

 

Të martën, më 13 mars 2018, Ambasadori Samuel Zhbogar, Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian, së bashku me Ministrin për mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor Sadulla Duraki, Kryetarin e Qytetit të Shkupit, Petre Shilegov dhe Kryetarin e komunës së Butelit, Velimir Smilevski, do ta lëshojnë në funksionim pikën për monitorim të cilësisë së ajrit në komunën e Butelit.

 

Во вторник, 13 март 2018, амбасадорот Самуел Жбогар, шеф на Делегацијата на Европската унија заедно со министерот за животна средина и просторно планирање г.Садула Дураки, градоначалникот на Скопје, г.Петре Шилегов, и градоначалникот на општина Бутел, г.Велимир Смилевски, ќе ја пуштат во употреба мерната станица за

Languages:

Pages