European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 53911 - 53920 of 93571

To be part of the global civic action and help launch a cleaner future, the EU Delegation in Lusaka will actively participate in the World Clean Up Day 2018 organised in Lusaka by the initiative "Let's Do It".

When: 15 September 2018, 8am - 11am

Where: Tokyo Way / Ring Road between Kamwala and Kamwala South, Lusaka, Zambia

Déclaration de la porte-parole sur le cessez le-feu intervenu à Tripoli

Languages:

«2020 թվականին՝ 20 արդյունք» ծրագիրը հետամուտ է  շոշափելի արդյունքների  ձեռքբերմանը՝ Արեւելյան գործընկերության երկրների քաղաքացիների համար: Արեւելյան գործընկերության 2017թ գագաթնաժողովի համատեղ հայտարարությանը համահունչ` քաղաքացիական հասարակության մասնակցությունը նպատակաուղղված է  խորացնելու տնտեսական և սոցիալական զարգացումը՝  դեպի հասարակության դիմակայության ամրպապնդում:  ԱլԳ արդյունքները  ճանաչում է  ուղիղ կապը՝ ոլորտային բարեփոխումների շուրջ երկխոսության որակի և գործընկեր երկրների քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) տեխնիկական փորձառության մակարդակի բարձրացման,  իչնպես

The "20 Deliverables for 2020" pursue achieving tangible results for citizens across the Eastern Partnership countries. In line with the Joint Declaration of the 2017 Eastern Partnership Summit, civil society participation is meant to advance economic and social development towards reinforced societal resilience. The EaP deliverables recognise the direct link between the quality of sector reform dialogue and increased technical expertise, advocacy skills and stronger leadership of civil society organisations (CSOs) in partner countries.

The Delegation of the European Union to Thailand is seeking an 'Office Support Agent' to join its team in Bangkok. Please find relevant details below.

2018 Korea-EU Research and Innovation Day

Pages