European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 58451 - 58460 of 79588

Me ftesë nga Presidenti i Kosovës, Bashkimi Evropian (BE) ka dërguar Misionin e Vëzhgimit të Zgjedhjeve (EU EOM) për të vëzhguar zgjedhjet e parakohshme legjislative, të planifikuara më 11 qershor, 2017. EU EOM udhëhiqet nga Alojz Peterle, anëtar i Parlamentit Evropian nga Sllovenia. Ky është misioni i tretë i EU EOM i dërguar në Kosovë.

Election observation gives the opportunity to assess an electoral process according to international standards. The EU is a leading global player in providing and financing electoral assistance complementary to election observation.

Languages:

Nakon poziva od strane predsednika Kosova, Evropska unija (EU) poslala je Izbornu posmatračku misiju (EU EOM) da posmatra prevremene parlamentarne izbore na Kosovu, zakazane za 11. jun 2017. Izbornu posmatračku misiju Evropske unije predvodi Alojz Peterle, član Evropskog parlamenta iz Slovenije. Ovo će biti treća po redu Izborna posmatračka misija Evropske unije do sada raspoređena na Kosovu.

Languages:

Upon the invitation of a foreign country organising democratic elections, the EU can decide to deploy an Election Observation Mission to the country's elections in consultation with the European Parliament and Member States.

Languages:

Vëzhgimi gjatë zgjedhjeve është aktivitet thelbësor i BE-së që synon promovimin e demokracisë, të drejtave njerëzore dhe sundimin e ligjit nëpër botë.

Each EU missions works in the framework of a comprehensive approach. The mission works in agreement and coordination with the EU Delegations in the same area and in the framework of EU regional policies.

Languages:

Posmatranje izbora je aktivnost od vitalnog značaja za EU, i ima za cilj promovisanje demokratije, ljudskih prava i vladavine prava širom sveta.

Languages:

Estudo das áreas temáticas no “Domínio Prioritário 1 – Criação de Emprego” no âmbito do Programa Indicativo Plurianual da Cooperação PALOP e Timor-Leste com a União Europeia (PALOP-TL/UE)

Pages