European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 75641 - 75650 of 89878

Mme Federica Mogherini, haute représentante, annonce la nomination de hauts fonctionnaires

Languages:

High Representative Federica Mogherini announces senior appointments

Languages:

EUO/EUSR and EULEX recall the importance of respect for human rights for a healthy and prosperous society, ahead of the International Human Rights Day

Languages:

BE/PSBE dhe EULEX-i e rikujtojnë rëndësinë e respektimit të drejtave të njeriut për një shoqëri të shëndetshme dhe prosperuese, në vigjilje të Ditës ndërkombëtare të Drejtave të Njeriut

EU/SPEU i EULEX podsećaju na značaj poštovanja ljudskih prava za zdravo i napredno društvo uoči Međunarodnog dana ljudskih prava

Languages:

每年12月10日,全世界各国共同庆祝 “国际人权宣言”的周年纪念。借此机会,欧盟和中国会审查在保护所有人的人权方面取得的进展。

Pages