European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 73601 - 73610 of 92434

“I am very happy to be home,” said 18-year-old Mohammed Nyabally, sitting on the steps of his uncle’s house in Serekunda, a town near The Gambia’s coast.

From 28 March Georgian nationals with biometric passport can travel visa-free to the 26 countries of the Schengen Area and stay for 90 days in any 180-day period.

Languages:

28 მარტიდან ბიომეტრიული პასპორტის მქონე საქართველოს მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ უვიზოდ იმოგზაურონ შენგენის ზონაში, რომელიც 26 ქვეყანას მოიცავს და დარჩნენ შენგენის ტერიტორიაზე 90 დღით ვადით ნებისმიერი 180 დღის განმავლობაში.

Languages:

“I am very happy to be home,” said 18-year-old Mohammed Nyabally, sitting on the steps of his uncle’s house in Serekunda, a town near The Gambia’s coast.

Over the past year, the European Union, the United States, Germany, and the United Kingdom have offered significant financial and technical support to Armenia’s voting process, including providing equipment to facilitate a free and fair parliamentary election on April 2. We are pleased with the latest tests of the voter authentication equipment developed for Sunday’s election. We commend the Government of Armenia for its commitment to this project to support Armenia’s election process and the United Nations Development Program for its effective implementation of the project within a severely constrained timeline.

Languages:

Վերջին մեկ տարվա ընթացքում Եվրոպական միությունը, Միացյալ Նահանգները, Գերմանիան և Միացյալ Թագավորությունն ընտրական գործընթացների հետ կապված Հայաստանին նշանակալի ֆինանսական ու տեխնիկական օժանդակություն են ապահովել, այդ թվում՝ սարքավորումներ, որոնք կօգնեն ազատ ու արդարացի խորհրդարանական ընտրությունների անցկացմանն ապրիլի 2-ին: Մենք գոհ ենք կիրակի օրը կայանալիք ընտրությունների համար նախատեսված ընտրողների նույնականացման սարքավորումների վերջին փորձարկումների արդյունքներից: Ուզում ենք գովեստով նշել Հայաստանի ընտրական գործընթացներին աջակցելու այս ծրագրի շրջանակում Հայաստանի կառավարության հանձնառու աշխատանքը և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի կողմից դրա արդյունավետ իրականացումը՝ խիստ սեղմ ժամկետներում:

Languages:

Déclaration du Porte-parole sur le meurtre d'experts des Nations Unies en République Démocratique du Congo

Languages:

Pages