European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55911 - 55920 of 81431

Yesterday evening, the international Alliance for Torture-Free Trade was launched during the United Nations General Assembly week in New York. Albania is one of the countries that have joined the Alliance. The initiative – a joint effort by the European Union, Argentina and Mongolia, with a total of 58 participating countries – aims to stop the trade in goods used to carry out the death penalty and commit torture.

Languages:

Dje në mbrëmje, gjatë javës së Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju-Jork, u prezantua Aleanca ndërkombëtare për një tregti të lirë nga torturat. Shqipëria është një ndër vendet që i është bashkuar Aleancës. Nisma – një përpjekje e përbashkët e Bashkimit Evropian, Argjentinës dhe Mongolisë, me një numër total prej 58 vendesh pjesëmarrëse – synon të ndalojë tregtinë e mallrave që përdoren për ekzekutimin e dënimeve me vdekje dhe për ushtrimin e torturave.

Languages:

Неделя ERASMUS+ с 18 по 22 сентября 2017 года состоится в Ташкенте. Об этом сообщает Национальный офис Erasmus+ в Узбекистане. Целью мероприятия является развитие дальнейшего сотрудничества между вузами Узбекистана и государствами Европы.

ERASMUS+ Week will be held in Tashkent from 18 to 22 September 2017, the National Office of Erasmus+ in Uzbekistan said. The aim of the event is to develop further cooperation between the universities of Uzbekistan and the states of Europe.

Pages