European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 86841 - 86850 of 92370

The EU is active in a wide range of topics, from human rights to transport and trade. A list of topics which summarise what the EU does in a specific area, useful links to relevant bodies, laws and documents.

The EU is active in a wide range of topics, from human rights to transport and trade. A list of topics which summarise what the EU does in a specific area, useful links to relevant bodies, laws and documents.

Languages:

The EU programme of financial and technical cooperation supports Armenia’s ambitious reform agenda. A significant number of projects are currently being carried out across a wide-range of sectors, regions and cities in Armenia.

Languages:

Եվրամիության և Հայաստանի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով, որը ստորագրվել է 2017թ. նոյեմբերի 24-ին: Համաձայնագիրը նախատեսում է փոխադարձ հետաքրքրության, մասնավորապես քաղաքական, տնտեսական և ոլորտային  համագործակցության ամրապնդում:

Languages:

Ֆինանսական եւ տեխնիկական համագործակցության ԵՄ ծրագիրն աջակցում է Հայաստանում բարեփոխումների անցկացման հավակնոտ օրակարգի իրականացմանը: ՀՀ մարզերում եւ քաղաքներում ներկայումս իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր ամենատարբեր ոլորտներում:

Languages:

The EU offers jobs to citizens in different ways, it also offers public contracts and provides funding in the form of grants to support projects and organisations.

Languages:

Since the creation of the so-called Schengen Zone travel between EU countries has become much easier.
Quality, diversity, and opportunity are among the many benefits of European higher education institutions.

Languages:

Find out more about what the European Union is, its history and its countries. Facts and figures about living in the EU.

Languages:

Pages