European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55911 - 55920 of 88986

In its second year, The Kalasha International TV and Film Market is a unique platform for regional and international players in the entertainment industry to connect, discover new partnerships and projects while developing business opportunities in a fast growing region.

Two members of the ESDC staff attended a Hostile Environment Awareness Training (HEAT) organised by the European External Action Service. The training focused on awareness, recognition and prevention of dangerous or unwanted situations. In total, 20 people from the EU institutions received briefings about first aid, dealing with aggression, stress management and personal security. The knowledge acquired was applied in several exercises and role-plays.

20 March, 2018 (Ba, Fiji) – A reforestation project funded by the European Union (EU) and implemented by the Pacific Community (SPC) has begun distributing over 21,000 trees to farmers in the sugarcane belt on the Western side of Fiji’s main island of Viti Levu.

Four new projects are launched today in Armenia under the European Union's EU4Youth initiative. The four projects will work with young Armenians to increase their employability, develop skills and promote the active participation of young people in the society life.

Languages:

Այսօր Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկել է չորս նոր ծրագիր՝ «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» Եվրոպական միության նախաձեռնության ներքո: Չորս ծրագրերն աշխատելու են երիտասարդների զբաղունակության բարձրացման, նրանց կարողությունների զարգացման ու հասարակական կյանքում երիտասարդների ակտիվ մասնակցությունը խթանելու ուղղությամբ:

Languages:

Pages