European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 81541 - 81550 of 93945

Depuis la création de «l'espace Schengen», il est bien plus facile de voyager d'un pays à l'autre dans l'UE.

Qualité, diversité et ouverture font partie des nombreux atouts des établissements d’enseignement supérieur européens.

Languages:

Relations de l’UE avec la région: historique, politiques et programmes. 

Languages:

En savoir plus sur l’Union européenne, son histoire et ses pays membres. Faits et chiffres sur la vie dans l'UE.

Languages:

L’UE propose différents types d'offres d'emploi. Elle conclut des marchés publics et fournit des aides financières à des projets et organisations.

Languages:

EU hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực, từ nhân quyền cho đến vận tải và thương mại. Một danh sách các chủ đề khái quát hoá những hoạt động của EU trong một lĩnh vực cụ thể, các liên kết hữu ích tới các cơ quan liên quan, luật pháp và văn bản.

Languages:

Chính sách đối ngoại, chiến lược, công cụ và Phái bộ của EU hỗ trợ sự ổn định, thúc đẩy nhân quyền và dân chủ, hướng tới thịnh vượng và hỗ trợ việc thực hiện các quy định của pháp luật và quản trị tốt.

Languages:

Mối quan hệ của EU trong khu vực; thông tin về lịch sử hình thành, các chính sách và chương trình của EU.

Languages:

Tìm hiểu thêm về EU là gì, lịch sử hình thành và các nước thành viên. Các thông tin và số liệu về việc sống tại EU.

Languages:

Việc đi lại giữa các nước EU đã trở nên dễ dàng hơn từ khi Khu vực có tên Schengen được hình thành.

Chất lượng, sự đa dạng, và cơ hội là một số trong nhiều lợi ích từ các cơ sở giáo dục bậc đại học tại châu Âu.

Languages:

Pages