European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 68991 - 69000 of 88907

The first stage of the negotiations between the Republic of Armenia and the European Union on the Comprehensive Air Transport Agreement (Common Aviation Area between the Republic of Armenia and the European Union) has been kicked off.

Languages:

Մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև Համապարփակ օդային փոխադրումների մասին համաձայնագրի (Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև ընդհանուր ավիացիոն գոտու) շուրջ բանակցությունների առաջին փուլը:

Languages:

                                                                 

The European Union considers the death penalty to be a cruel and inhumane punishment, which fails to provide deterrence to criminal behaviour and represents a denial of human dignity and integrity.

The European Parliament delegation for Central Asia, chaired by Iveta Grigule and including the EP vice-president Ryzard Czarnecki, paid a visit to Ashgabat on 19-20 April, 2017 to hold the 4th EU-Turkmenistan Inter-Parliamentary Meeting and to meet a large number of high level interlocutors.

The European Parliament delegation for Central Asia visit to Turkmenistan, 19-20 April, 2017

The European Parliament delegation for Central Asia, chaired by Iveta Grigule and including the EP vice-president Ryzard Czarnecki, paid a visit to Ashgabat on 19-20 April, 2017 to hold the 4th EU-Turkmenistan Inter-Parliamentary Meeting and to meet a large number of high level interlocutors.

The European Commission, on behalf of the EU, has today approved the disbursement of the second tranche of EUR 23 million under its Macro-Financial Assistance (MFA) to Georgia. The funds – EUR 10 million in grants and EUR 13 million in low-interest loans – will be disbursed in May 2017. EUR This is the final instalment of the second of two MFA operations, each in an amount of EUR 46 million. The first one was fully disbursed in 2009-2010.

Languages:

ევროკომისიამ, ევროკავშირის სახელით, დღეს დაამტკიცა 23 მილიონი ევროს მოცულობის მეორე ტრანშის გამოყოფა საქართველოსთვის "მაკრო-ფინანსური მხარდაჭერის" ფარგლებში. ფულადი სახსრები, მათ შორის 10 მილიონი ევრო გრანტის, ხოლო 13 მილიონი ევრო შეღავათიანი სესხის სახით 2017 წლის მაისში ჩაირიცხება. ეს ორი მაკრო-ფინანსური მხარდაჭერის ოპერაციის მეორე და ბოლო ნაწილია. თითოეული ოპერაციის მოცულობა შეადგენდა 46 მილიონ ევროს. პირველი ასეთი მხარდაჭერა სრულად განხორციელდა 2009-2010 წლებში.

Languages:

Pages