European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 77441 - 77450 of 87191

Узнайте больше о Европейском Союзе, его истории и странах, входящих в его состав. Цифры и факты о жизни в ЕС.

Languages:

С момента создания так называемой Шенгенской зоны совершать поездки между странами ЕС стало намного проще.

Качество, разнообразие и открывающиеся возможности являются одними из многих преимуществ высших учебных заведений Европы.

Languages:

ЕС предлагает гражданам рабочие места, а также участие в государственных подрядах и предоставляет финансирование в виде грантов для поддержки проектов и организаций.

Languages:

BE-ja është aktive në një gamë të gjerë temash, nga të drejtat e njeriut deri te transporti dhe tregtia. Një listë temash që përmbledh atë që bën BE-ja në një fushë specifike, lidhje të dobishme për të shkuar te organet përkatëse, ligjet dhe dokumentet.

Languages:

Politikat e huaja të BE-së, strategjitë, instrumentet dhe misionet për të mbështetur stabilitetin, për të promovuar të drejtat e njeriut dhe demokracinë, për të kërkuar përhapjen e prosperitetit dhe për të mbështetur zbatimin e ligjit dhe mirëqeverisjen.

Languages:

The EU’s relationship wMarrëdhëniet e BE-së me rajonin; informacion rreth historisë së tij dhe politikave e programeve të BE-së.ith the region; information on its history and the EU policies and programmes.

Languages:

Zbulo më shumë rreth Bashkimit Evropian, historisë së tij dhe vendeve që e përbëjnë. Fakte dhe shifra rreth jetesës në BE.

Languages:

Që prej krijimit të së ashtuquajturës "Zona Schengen", udhëtimi mes vendeve të BE-së është bërë shumë më i lehtë.

Cilësia, diversiteti dhe mundësitë janë disa prej përfitimeve të shumta të institucioneve evropiane të arsimit të lartë.

Languages:

BE-ja u ofron punë qytetarëve në mënyra të ndryshme, ajo ofron gjithashtu kontrata publike dhe siguron fonde në formë grantesh për të mbështetur projekte dhe organizata.

Languages:

الاتحاد الأوروبي فاعل في مجموعة واسعة من الموضوعات من حقوق الإنسان إلى النقل والتجارة. ويمكن الاطلاع على لائحة موضوعات توجز ما يفعله الاتحاد الأوروبي في مجال محدد، مع روابط مفيدة إلى الأجهزة والقوانين والوثائق ذات الصلة.

Languages:

Pages