European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55861 - 55870 of 73257

Тендерлердин бирине кызыгып жатасызбы? Европалык тышкы байланыштар боюнча кызматынын (ЕТБК) тендерлерине чакыруусуна кантип жооп бериш керектигин көрүңүз.

ທ່ານສົນໃຈ ຍື່ນປະມູນໂຄງການໃດໂຄງການໜຶ່ງຂອງພວກເຮົາບໍ? ທ່ານສາມາດເບິ່ງວິທີສະໝັກຂໍເຂົ້າຮ່ວມການຢື່ນປະມູນໂຄງການ EEAS ໄດ້ຂ້າງລຸ່ມ.

Pages