European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 77011 - 77020 of 87078

Good morning, Zǎoshang hǎo,

Fully supporting  President Juncker's comments and assesments, I want to briefly touch upon three additional topics that the European Union will address during this G20 summit.

Languages:

Пишу этот блог, возвращаясь из Братиславы, где прошло неформальное заседание министров иностранных дел стран Европейского Союза. Это случилось в исторический для Словакии момент, когда она впервые является страной-председателем Совета ЕС, а также в очень непростое время.

Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the joint press conference of the Informal Meeting of EU Ministers of Foreign Affairs (Gymnich) with Foreign Minister of Slovakia, Miroslav Lajčák

Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the press point after the first day of the Informal Meeting of EU Ministers of Foreign Affairs (Gymnich)

Recent developments in Turkey, the implementation of the Minsk agreements, the follow up of the Global Strategy, particularly on security and defense, counter terrorism and steps to prevent radicalisation are at the core of the discussions at the informal meeting of EU Foreign Ministers today and tomorrow in Bratislava.

Federica Mogherini, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy/Vice President of the Commission, announced today the appointment of 11 new Heads of EU Delegations in the framework of the regular rotation for this year.

ԵՄ-ն ակտիվ է հարցերի լայն շրջանակում՝ մարդու իրավունքներից մինչև տրանսպորտ և առևտուր: Հարցերի ցանկը, որն ամփոփում է այն, թե ինչ է անում ԵՄ-ն առանձին ոլորտներում, օգտակար հղումներ պատասխանատու մարմինների, օրենքների և փաստաթղթերի վերաբերյալ:
Languages:

Pages