European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 77441 - 77450 of 87062

欧盟拥有一系列广泛的行动主题,从人权到运输和贸易。主题列表总结了欧盟在特定领域的行动、相关机构的有用链接、法律和文件。

自从创建所谓的申根区以来,在欧盟国家之间旅游变得更加容易。

欧洲高等教育机构提供的诸多福利中包含质量、多样性和机会。

Liên minh Châu Âu quan tâm đến nhiều lĩnh vực, từ nhân quyền cho đến vận chuyển và thương mại. Liên minh Châu Âu quan tâm đến nhiều lĩnh vực, từ nhân quyền cho đến vận chuyển và thương mại.

Chính sách đối ngoại, chiến lược, công cụ và sứ mệnh của Liên minh Châu Âu hỗ trợ sự ổn định, thúc đẩy nhân quyền và dân chủ, hướng tới thịnh vượng và hỗ trợ việc thực hiện các quy định của pháp luật và quản trị tốt.

Việc đi lại giữa các quốc gia Liên minh Châu Âu đã trở nên dễ dàng hơn từ khi Khu vực có tên Schegen được hình thành.

Chất lượng, đa dạng, và cơ hội là những lợi ích của các cơ sở giáo dục bậc đại học tại Châu Âu.

Liên minh Châu Âu cung cấp việc làm cho công dân bằng nhiều cách khác nhau, đồng thời cung cấp các hợp đồng công cộng và cung cấp kinh phí theo hình thức tài trợ để hỗ trợ các dự án và tổ chức.

Pages