European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 68961 - 68970 of 90002

Following an invitation from the President of Kosovo, the European Union (EU) has deployed an Election Observation Mission (EU EOM) to observe the early Legislative Elections, scheduled for 11 June, 2017.

Languages:

Election observation is a vital EU activity aiming to promote democracy, human rights and the rule of law worldwide.

Languages:

Me ftesë nga Presidenti i Kosovës, Bashkimi Evropian (BE) ka dërguar Misionin e Vëzhgimit të Zgjedhjeve (EU EOM) për të vëzhguar zgjedhjet e parakohshme legjislative, të planifikuara më 11 qershor, 2017. EU EOM udhëhiqet nga Alojz Peterle, anëtar i Parlamentit Evropian nga Sllovenia. Ky është misioni i tretë i EU EOM i dërguar në Kosovë.

Nakon poziva od strane predsednika Kosova, Evropska unija (EU) poslala je Izbornu posmatračku misiju (EU EOM) da posmatra prevremene parlamentarne izbore na Kosovu, zakazane za 11. jun 2017. Izbornu posmatračku misiju Evropske unije predvodi Alojz Peterle, član Evropskog parlamenta iz Slovenije. Ovo će biti treća po redu Izborna posmatračka misija Evropske unije do sada raspoređena na Kosovu.

Languages:

Vëzhgimi gjatë zgjedhjeve është aktivitet thelbësor i BE-së që synon promovimin e demokracisë, të drejtave njerëzore dhe sundimin e ligjit nëpër botë.

Posmatranje izbora je aktivnost od vitalnog značaja za EU, i ima za cilj promovisanje demokratije, ljudskih prava i vladavine prava širom sveta.

Languages:

Following an invitation from the President of Kosovo, the European Union (EU) has deployed an Election Observation Mission (EU EOM) to observe the early Legislative Elections, scheduled for 11 June, 2017.

Languages:

Election observation gives the opportunity to assess an electoral process according to international standards. The EU is a leading global player in providing and financing electoral assistance complementary to election observation.

Languages:

Upon the invitation of a foreign country organising democratic elections, the EU can decide to deploy an Election Observation Mission to the country's elections in consultation with the European Parliament and Member States.

Languages:

Pages