European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 11 - 20 of 68623

This content is private

Uličnim performansom „Put podrške žrtvama torture“, u centru Niša obeležen je Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Izvođači su u muzičko-scenskom nastupu prikazali kroz šta prolaze osobe koje trpe različite oblike psihičkog i fizičkog nasilja, kako bi se u javnosti skrenula pažnja na značaj podrške žrtvama torture.

Languages:

This content is private

Nature has always been there to unite us, not separate us. There are no boundaries when it comes to nature. That is why more and more associations and organizations are connecting through cross-border cooperation programs to build and preserve the ecosystem which we are all a part of. One such project is the INTERREG IPA cross-border cooperation project between Serbia and Croatia: Danube Wilderness Route – New ecotourism programs for wildlife observation.

Languages:

This content is private

Priroda je uvek bila tu da nas spaja, a ne razdvaja. Granice ne postoje kada je reč o prirodi. Zato se sve više udruženja i organizacija povezuje putem prekograničnih programa saradnje kako bi zajedno gradili i očuvali ekosistem čiji smo svi deo. Ovakav jedan projekat je i INTERREG IPA projekat prekogranične saradnje Srbije i Hrvatske: Ruta dunavske divljine – Novi ekoturistički programi posmatranja divljih životinja.

Languages:

This content is private

“Pravo na zdravu vodu za piće je apsolutni prioritet. Obezbediti dovoljne količine zdrave pijaće vode, zatim, preduzeti sve mere da se štete od poplave umanje u što većem obimu.”

This content is private

Na diskusiji OD HRVATSKE DO NEMAČKE – Predsedavanja Savetu EU: Priprema za post-pandemijsku EU, u organizaciji Centra za evropske politike i Delegacije EU, zaključeno je da Evropsku uniju čeka nastavak sprovođenja mera za oporavak od krize, uz solidarnost i jedinstvo svih članica, ali i zemalja koje pretenduju na članstvo u EU.

Ambasador EU u Srbiji, Sem Fabrici, kao i ambasadori Nemačke i Hrvatske, složili su se da je Srbija visoko na listi prioriteta Evropske Unije, kao i nastupajućeg nemačkog predsedavanja Savetu EU.

This content is private

Тext from Politika.rs Inmates of the "Grey House" in Krusevac have only one message - a happy ending is possible, and we create it ourselves. After undergoing creative workshops, "rewriting" Greek myths, and painting murals, the inmates of the Juvenile Detention Centre in Krusevac say that happy endings are possible and that they can create them for themselves.

Languages:

This content is private

Tekst preuzet sa Politika.rs

Posle kreativnih radionica, „prekrajanja” grčkih mitova i crtanja murala, štićenici VPD u Kruševcu poručuju da je srećan kraj moguć i da ga sami stvaramo

Languages:

This content is private

As part of educational programmes within the Youth Participation Region project, over 200 students and their teachers have had a chance to discuss youth challenges and opportunities, and figure out ways to make student parliaments more efficient and beneficial both for students and the wider community.

Languages:

Pages