European Union External Action

EEAS RSS Feeds

Displaying 77601 - 77610 of 91971

Україна впроваджує інтенсивні та безпрецедентні реформи в економічній та політичній системах; її демократичні інституції й надалі відновлюються.

Languages:

Judicial reform, fight against corruption, fight against organized crime, full respect of human rights, protection of vulnerable groups, economic development, basic services available to all – there is a place for civil society engagement in literally every single reform Albania is going through.

Languages:

Reforma e drejtësisë, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar, respekti i plotë për të drejtat e njeriut, mbrojtja e grupeve të cenueshme, zhvillimi ekonomik, shërbime bazë të disponueshme për të gjithë – ka vërtet vend për angazhimin e shoqërisë civile në çdo reformë të veçantë që po kalon Shqipëria.

Languages:

On the 6 December 2016, the Head of Delegation, Ambassador Jan Tombiński spoke on the EU's support on the implementation of the Peace Agreement in Colombia. Among the other panelists, also the FAO Director-General.

Pages