European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 86801 - 86810 of 92324

The EU offers jobs to citizens in different ways, it also offers public contracts and provides funding in the form of grants to support projects and organisations.

Languages:

Since the creation of the so-called Schengen Zone travel between EU countries has become much easier.
Quality, diversity, and opportunity are among the many benefits of European higher education institutions.

Languages:

The EU relations with Armenia are based on the EU-Armenia Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement (CEPA), which was signed on November 24, 2017. The CEPA will provide for strengthening of cooperation in the areas of mutual interest, in particular in political, economic and sectorial fields.

Languages:

Find out more about what the European Union is, its history and its countries. Facts and figures about living in the EU.

Languages:

The EU programme of financial and technical cooperation supports Armenia’s ambitious reform agenda. A significant number of projects are currently being carried out across a wide-range of sectors, regions and cities in Armenia.

Languages:

The EU’s relationship with the region; information on its history and the EU policies and programmes.

Languages:

Եվրամիության և Հայաստանի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրով, որը ստորագրվել է 2017թ. նոյեմբերի 24-ին: Համաձայնագիրը նախատեսում է փոխադարձ հետաքրքրության, մասնավորապես քաղաքական, տնտեսական և ոլորտային  համագործակցության ամրապնդում:

Languages:

La UE ofrece a los ciudadanos varios tipos de empleo, adjudica contratos públicos y facilita financiación en forma de subvenciones que ayudan a los proyectos y las organizaciones.

Languages:

Pages