European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 77651 - 77660 of 84601

Các khoản viện trợ có thể được trao như những khoản tài trợ không hoàn lại dành cho các nước thứ ba tham gia vào các hoạt động trợ giúp bên ngoài khối. Các khoản viện trợ được quản lý thông qua EuropeAid (DEVCO) hoặc DG Near, EEAS không quản lý bất cứ khoản viện trợ nào.

The European Union Delegation in Vientiane organised today a final workshop, which is part of a series of 12 trainings and coaching workshops supported by the European Union since early 2015.

Pages