European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55021 - 55030 of 68768

Today, European Commission Vice-President for Energy Union Maroš Šefčovič on a working visit in Moscow, Russia, has discussed topics related to energy policy.

Languages:

В ходе рабочего визита в Москву, Россия, сегодня Марош Шефчович, Заместитель Председателя Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза, обсудил энергетическую политику.

Languages:

Remarks by the High Representative/Vice-President Federica Mogheirni at the press conference following the 1st meeting of the Stabilisation and Association Council between the European Union and Kosovo

Languages:

Komentet e Përfaqësueses së Lartë/Zëvendës Presidentes Federika Mogerini gjatë konferencës për media pas takimit të parë të Këshillit për Stabilizim dhe Asociim në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës

Izjave visoke predstavnice/potpredsednice Federike Mogerini na konferenciji za štampu nakon 1. sastanka Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova

Languages:

Pages