European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 54061 - 54070 of 60764

The EU’s external policies, strategies, instruments and missions to support stability, promote human rights and democracy, seek to spread prosperity and support the enforcement of the rule of law and good governance.

Languages:

EU Relations with Vietnam

Languages:

The EU is active in a wide range of topics, from human rights to transport and trade. A list of topics which summarise what the EU does in a specific area, useful links to relevant bodies, laws and documents.

Languages:

EU projects in Vietnam, covering areas such as governance and education, water and energy, human rights and security.

Languages:

Useful information on travelling from Vietnam to the European Union (EU), such as visas, travel restrictions and embassies, and for studying there

Languages:

Phái đoàn EU tại Việt Nam - hoạt động, hy vọng đạt được và đội ngũ nhân viên

Languages:

Các dự án của Uỷ ban châu Âu tại Việt Nam, bao phủ các lĩnh vực như quản trị và giáo dục, nước và năng lượng, nhân quyền và an ninh

Languages:

Thông tin hữu ích về việc đi từ Việt Nam đến Liên minh châu Âu (EU) như thị thực, hạn chế đi lại và các đại sứ quán, và việc học tập tại đó

Languages:

The EU offers jobs to citizens in different ways, it also offers public contracts and provides funding in the form of grants to support projects and organisations.

Languages:

Pages