European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 78941 - 78950 of 92100

Savet evropskih investitora (SEI) je izabrao nov Bord direktora na juče održanoj trećoj generalnoj skupštini u Prištini. Predsednik novog 9-članog borda će biti Robert Erzin, generalni direktora IPKO. Mandat predsednika traje 2 godine. Potpredsednik je Iljir Aljiu (Ilir Aliu), generalni direktor Procredit banke. Aljbert Ljumezi (Albert Lumezi), generalni direktor Nove ljubljanske banke, će imati ulogu blagajnika, dok je Pol Gerins (Paul Garins), generalni direktor Jetoila, novi generalni sekretar.

Languages:

The European Investors Council (EIC) elected its new Board of Directors at the third General Assembly meeting held in Pristina yesterday. The new 9-member Board will be chaired by Robert Erzin, CEO of IPKO, for the next 2 years. The Vice Chair is Ilir Aliu, CEO of Procredit Bank. Albert Lumezi, CEO of Nova Ljubljanska Banka, will be in charge of Treasury, while Paul Garins, CEO of Jetoil, is the new Secretary General.

Languages:

Këshilli i Investitorëve të Evropës (EIC) zgjodhi Bordin e ri të Drejtorëve në mbledhjen e tretë të asamblesë së përgjithshme të mbajtur dje në Prishtinë. Bordi i ri nëntë anëtarësh do të kryesohet nga Robert Erzin, drejtor ekzekutiv i IPKO, për dy vitet e ardhshme. Zëvendës kryetar do të jetë Ilir Aliu, drejtor ekzekutiv i Procredit Bank. Albert Lumezi, drejtor ekzekutiv i Nova Ljubljanska Banka, do të jetë në krye të Thesarit, ndërsa Paul Garins, drejtor ekzekutiv i Jetoil, është sekretari i ri i përgjithshëm.

Pages