European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 84971 - 84980 of 91925

Các khoản viện trợ có thể được trao như những khoản tài trợ không hoàn lại dành cho các nước thứ ba tham gia vào các hoạt động trợ giúp bên ngoài khối. Các khoản viện trợ được quản lý thông qua EuropeAid (DEVCO) hoặc DG Near, EEAS không quản lý bất cứ khoản viện trợ nào.

يمكن إعطاء الهبات على شكل تبرعات لأطراف ثالثة تشارك في أنشطة المساعدة الخارجية. تدير الهبات إدارة التعاون في الاتحاد الأوروبي (DEVCO) أو إدارة سياسة الجوار ومفاوضات التوسع (DG NEAR). أما هيئة الشئون الخارجية الأوروبية (EEAS) فلا تقوم بإدارة أي من الهبات الأوروبية.

Pages