European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 21 - 30 of 67230

Languages:

Languages:

We congratulate all parties on today’s important electoral reform political agreement. We welcome the inclusive process and commend the political willingness to reach consensus. This is an important achievement that will benefit the citizens of Albania.

The new Electoral Code provisions, once adopted by the Parliament, will give Albania an electoral process with higher integrity and transparency standards, based on OSCE/ODIHR recommendations, including the gradual depoliticisation of the electoral administration.

Languages:

Languages:

AATT AND THE EU COMMEMORATE WORLD ENVIRONMENT DAY AND PARTNER TO BUILD A SOLAR FARM AT THE PIARCO INTERNATIONAL AIRPORT
 

En este webinar los expertos dialogarán sobre las hojas de ruta hacia una "nueva normalidad" en el marco de la pandemia de coronavirus.

Languages:

En este webinar los expertos dialogarán sobre las hojas de ruta hacia una "nueva normalidad" en el marco de la pandemia de coronavirus.

Languages:

Ne përgëzojmë të gjitha palët për marrëveshjen e rëndësishme politike për reformën zgjedhore të arritur sot. Ne mirëpresim procesin përfshirës dhe përshëndesim gatishmërinë politike për të arritur konsensus. Kjo është një arritje e rëndësishme që do të jetë në përfitim të qytetarëve të Shqipërisë.

Dispozitat e reja të Kodit Zgjedhor, pas miratimit nga Kuvendi, do t’i japin Shqipërisë një proces zgjedhor me integritet dhe standarde transparence më të larta, bazuar te rekomandimet e OSBE/ODIHR-it, përfshirë depolitizimin gradual të administratës zgjedhore.

Languages:

We congratulate all parties on today’s important electoral reform political agreement. We welcome the inclusive process and commend the political willingness to reach consensus. This is an important achievement that will benefit the citizens of Albania. 

The new Electoral Code provisions, once adopted by the Parliament, will give Albania an electoral process with higher integrity and transparency standards, based on  OSCE/ODIHR recommendations, including the gradual depoliticisation of the electoral administration. 

Languages:

Pages