European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55901 - 55910 of 77595

PRISTINA, 5 June 2017 – The Chief Observer of the EU Election Observation Mission, Mr Alojz Peterle, issued the following statement today:

“During my recent visit to Kosovo I was able to meet a wide range of interlocutors who all welcomed the work of the EU Election Observation Mission and expressed their commitment to democratic elections. I also called on all elections stakeholders to take the opportunity of the 11 June elections to show democratic maturity. I want to be absolutely clear what this implies.

Languages:

PRISHTINË, 5 qershor 2017 – Shefi i Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve nga BE, Z. Alojz Peterle, lëshoi këtë deklaratë sot:

“Gjatë vizitës time të fundit në Kosovë, jam takuar me një gamë të gjerë të bashkëbiseduesve, të cilët mirëpritën punën e Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian dhe shprehën angazhimin e tyre për zgjedhje demokratike. Gjithashtu kam bërë thirrje për të gjitha palët pjesëmarrëse të shfrytëzojnë mundësinë që në zgjedhjet e 11 qershorit të tregojnë pjekuri demokratike. Dua të jem absolutisht i qartë se qfarë do të thotë kjo.

 

PRIŠTINA, 5. jun, 2017. – Glavni posmatrač Izborne posmatračke misije EU, g-din Alojz Peterle, izdao je danas sledeće saopštenje:

“Tokom nedavne posete Kosovu, bio sam u prilici da se sastanem sa širokim spektrom sagovornika, koji su pozdravili rad Izborne posmatračke misije EU i izrazili svoju posvećenost demokratskim izborima. Takođe, pozvao sam sve učesnike u izborima da iskoriste priliku da 11. juna pokažu demokratsku zrelost. Želim u potpunosti da razjasnim šta ovo podrazumeva.

Languages:

Nesta segunda-feira, 5 de Junho, por ocasião do Dia Internacional do Meio Ambiente, o Projeto de Reforço da Resiliência na Fileira do Arroz nos Setores de Bafatá e Contuboel , coordenado pela ONG portuguesa TESE (Associação para o Desenvolvimento) em parceria com a ONG guineense Guiarroz, é emitido um programa de rádio para informar a população sobre as atividades do projeto. O programa será transmitido na Rádio Sol Mansi.

Ambassador Christina Lassen visited today two EU-funded projects in the Beqaa supporting local development and the response to the consequences of the Syrian crisis.

Languages:

زارت اليوم رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن مشروعين ممولين من الاتحاد الأوروبي في البقاع لدعم التنمية المحلية والاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة السورية.

Languages:

We meet the saffron-producer Nexhmedin Kahrimani, the CEO of a northern Kosovo agricultural company that has benefitted from the EU’s Development Fund

Languages:

Ne takuam prodhuesin e shafranit, Nexhmedin Kahrimani, themeluesin e një kompanie bujqësore të Kosovës veriore i cili ka përfituar nga fondi zhvillimor për veriun

Pages