European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 75571 - 75580 of 85155

The forced psychiatric confinement and examination of the Deputy Chairman of the Mejlis, Ilmi Umerov, who was charged of "separatism" in May 2016, represents a clear violation of international human rights standards. We call for his immediate release and, given the serious concerns over his health, urgent and appropriate medical care must be ensured.

Languages:

Spotlight On: EU work on the field of disarmament and non-proliferation, On the occasion of the International Day against Nuclear Testson 29 August 2016

BE-ja është aktive në një gamë të gjerë temash, nga të drejtat e njeriut deri te transporti dhe tregtia. Një listë temash që përmbledh atë që bën BE-ja në një fushë specifike, lidhje të dobishme për të shkuar te organet përkatëse, ligjet dhe dokumentet.

Politikat e huaja të BE-së, strategjitë, instrumentet dhe misionet për të mbështetur stabilitetin, për të promovuar të drejtat e njeriut dhe demokracinë, për të kërkuar përhapjen e prosperitetit dhe për të mbështetur zbatimin e ligjit dhe mirëqeverisjen.

Që prej krijimit të së ashtuquajturës "Zona Schengen", udhëtimi mes vendeve të BE-së është bërë shumë më i lehtë.

Cilësia, diversiteti dhe mundësitë janë disa prej përfitimeve të shumta të institucioneve evropiane të arsimit të lartë.

UE este activă într-o mare varietate de domenii, începând de la drepturile omului și până la transport și comerț. O listă a subiectelor care rezumă ceea ce face UE într-un domeniu specific, linkuri utile către organisme, legi și documente relevante.

Politicile externe ale UE, strategiile, instrumentele și misiunile pentru sprijinirea stabilității, promovarea drepturilor omului și a democrației au obiectivul de a răspândi prosperitatea și de a sprijini aplicarea statului de drept și a bunei guvernanțe.

Pages