European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 54951 - 54960 of 68724

High Representative Federica Mogherini today in Brussels chaired the first meeting of the Stabilisation and Association Council between the European Union and Kosovo, with a strong Kosovo delegation led by Prime Minister of Kosovo Isa Mustafa.

Visoka predstavnica, Federika Mogerini, je danas u Briselu predsedavala prvim sastankom Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova, dok je na čelu jake kosovske delegacije bio premijer Kosova, Isa Mustafa

La haute représentante Federica Mogherini a présidé, aujourd’hui à Bruxelles, la première réunion du conseil de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et le Kosovo, en présence d’une forte délégation kosovare menée par le Premier ministre du Kosovo, Isa Mustafa.

Përfaqësuesja e lartë Federika Mogerini sot në Bruksel kryesoi takimin e parë të Këshillit për Stabilizim Asociim në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës, me një delegacion të lartë nga Kosova të udhëhequr nga Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa

Pages