European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55881 - 55890 of 81521

The purpose of this contract is supply, delivery, unloading, installation, integration with the existing system (if applicable), testing, training (if applicable), and putting into operation of equipment for the institutions in the area of justice and home affairs.

This contract is aimed to support the Ministry of Administration and Information Society (MISA) to further improve the legal framework on public administration and to improve the performance of public service delivery, as well as the system of professional competences of the administration.

Overall objective of the project is increasing competitiveness of SMEs in Northeast, Skopje and Vardar regions.

As from this week, the observers appointed by the International Monitoring Operation to oversee the vetting process are arriving to Albania for their long term assignment. Deployment in Tirana of the whole team of eight observers (seven from the judiciaries of EU member states and one from the U.S. judiciary) will be completed in the coming weeks, along with the arrival of the relevant support staff, to perform the tasks as foreseen in the national legislation. The biographical notes of the eight observers are available at http://europa.eu/!TJ77YB

Languages:

Që nga kjo javë, vëzhguesit e emëruar nga Operacioni Ndërkombëtar i Monitorimit për mbikëqyrjen e procesit të vetingut do të vijnë në Shqipëri për detyrën e tyre afatgjatë. Vendosja në Tiranë e gjithë ekipit prej tetë vëzhguesish (shtatë nga gjyqësorët e shteteve anëtare të BE-së dhe një nga gjyqësori i SHBA-ve) do të përfundojë gjatë javëve të ardhshme, bashkë me mbërritjen e stafit ndihmës për kryerjen e detyrave siç parashikohen në legjislacionin kombëtar. Shënimet biografike të tetë vëzhguesve gjenden në  http://europa.eu/!TJ77YB

Languages:

Le PASJA est cofinancé par l'UE à hauteur de 9 millions d'euros et par l’Algérie et la France à hauteur de 1,10 million d'euros et 450.000 euros, respectivement

Pages