European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 55091 - 55100 of 81420

A União Europeia realiza a quarta edição da Conferência "Our Ocean" em Malta, de 5 a 6 de outubro de 2017. O encontro tem como objetivo inspirar soluções conjuntas e reunir compromissos ambiciosos para conservar e usar de maneira sustentável os oceanos.

La Conferencia «Nuestro Océano», es organizada por la Unión Europea en Malta y se desarrollará del 5 al 6 de octubre, con la presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz.

The European Union Election Observation Mission (EU EOM) to Liberia has deployed 34 short-term observers (STOs). Additional 12 observers from diplomatic representations of EU member states in Liberia will join this weekend. The teams will enforce 20 long-term observers (LTOs) who have been in Liberia since the middle of September, bringing the total number of EU observers to Liberia to 81.

The meeting assessed and approved the outcome of 8 sub-Committee and 3 Special Group meetings which had been held over the course of the previous year

Languages:

Ky takim i vlerësoi dhe aprovoi rezultatet e takimeve të 8 nën-komiteteve dhe 3 grupeve speciale të realizuara gjatë vitit të kaluar

Na sastanku su razmatrani i usvojeni rezultati 8 sastanaka pododbora i 3 sastanka Specijalne grupe koji su bili održani u toku prethodne godine

Languages:

Проект ‘Восточное соседство ЕС’, финансируемый ЕС, провел опрос общественного мнения в Республике Молдова, основанный на прямых интервью (лицом к лицу) по репрезентативной выборке из 1000 человек. Ниже приведены основные констатации - более подробную информацию можно найти в данных и отчетах по ниже представленным ссылкам.

Основные констатации

Proiectul ‘VECINII UE de la est’, finanțat de UE, a efectuat un sondaj de opinie în Republica Moldova, bazat pe interviuri directe (față în față) pe un eșantion reprezentativ de 1000 de persoane.  Aici, mai jos, sunt principalele constatări – mai multe detalii pot fi găsite în fișele de date și raport, la linkurile de mai jos.

Principalele constatări

The EU-funded ‘EU NEIGHBOURS east’ project has conducted an opinion survey in the Republic of Moldova, based upon face-to-face interviews among a representative sample of 1,000 people. Here below are the key findings – more details may be found in the factsheets and report at the links below.

Main findings

Pages