European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 53961 - 53970 of 90216

Տարածաշրջանի երկրների մեծ մասում էներգիայի սպառումը հասարակական, առևտրային և բնակելի շենքերը տաքացնելու նպատակով կազմում է ընդհանուր օգտագործված էներգիայի ավելի քան 30%-ը, քանի որ շենքերի կառուցման և տաքացման նախկին մեթոդները չէին կենտրոնանում էներգաարդյունավետության (ԷԱ) վրա։ Արդյունքում, էներգիայի ոչ արդյունավետ օգտագործումն ավելի է մեծացնում էներգիայի աճող գների ազդեցությունը ընտանիքների կամ հասարակական հաստատությունների վրա։ Հայաստանի բնակարանային ֆոնդի մեծ մասը, հատկապես՝ քաղաքային տարածքներում, բաղկացած է հավաքովի բազմաբնակարան շենքերից, որոնք սովորաբար վատ են կառուցված, ունեն վատ ջերմամեկուսացում և վատ են պահպանվում, որի արդյունքում ապահովում են ԷԱ և բնակության հարմարավետության ցածր մակարդակ։

Languages:

The European Civil Aviation Conference hosts workshop at the Jomo Kenyatta Airport to sensitize officials on how to ensure cargo on board commercial aircraft is secured and does not include explosives

Key EU messages
Arms Trade Treaty
Working Group on Transparency and Reporting
Geneva, 31 May 2018

Speech delivered on the occasion of the EU Day celebrations in Macao. The celebrations included a lighting ceremony of the Macau Tower.

-CHECK AGAINST DELIVERY-

Speech delivered by Ambassador/Head of Office Carmen Cano at the EU Day reception held in Hong Kong on 9 May 2018 in the presence of the Chief Executive of the Hong Kong SAR, Carrie Lam.

-CHECK AGAINST DELIVERY-

The EU Delegation, in collaboration with the Japan International Relations Organization (JIRO), is organising a panel discussion on the impact of digital tools and social media. Students who present a valid university ID card will get a small gift.

Languages:

The Operational Committee of the EU Emergency Trust Fund for Africa has adopted a new set of 8 programmes and 4 riders worth €294 million for the Horn of Africa region.

This new package complements 50 previously adopted actions amounting to €820.3 million for the Horn of Africa. Approved in seven packages in December 2015, April 2016, October 2016, December 2016, April 2017, December 2017 and February 2018, these actions all contribute to improving stability and addressing the root causes of irregular migration and forced displacement in the Horn of Africa region. Two additional cross-window measures (€26 million) also benefit the region in the area of protection of migrants along the Central Mediterranean route and in technical assistance.

Tripoli/Mogadishu – Today (30/05), the International Organisation for Migration (IOM), in collaboration with the Libyan and Somali Governments and with support from the European Union, facilitated the voluntary return to Mogadishu of 161 Somali migrants stranded in Libya. The majority of them had been held in Government-run detention centres.

 

Pages