European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 58341 - 58350 of 86997

The European Medical Corps comprising two European experts and a mobile laboratory provided by the German Federal Foreign Office are being deployed to Kapchorwa district, the epicentre of Uganda’s latest outbreak of Marburg virus disease

New agreement signed between the European Union and Armenia set to bring tangible benefits to citizens

Languages:

Le nouvel accord signé entre l'Union européenne et l'Arménie devrait apporter des avantages concrets aux citoyens

Languages:

The 5th Eastern Partnership (EaP) summit will take place in Brussels (Europa building) on 24 November.

2017թ. նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում («Եվրոպա» շենքում) կկայանա Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) 5-րդ գագաթաժողովը:

5-ci Şərq Tərəfdaşlığı sammiti Brüsseldə (Avropa binası) 24 noyabr 2017-ci il tarixində keçiriləcək.

Pages