European Union External Action

 

EEAS RSS Feeds

Displaying 75511 - 75520 of 88943

Shefja e BE-së në Kosovë/PPBE, Nataliya Apostolova nënshkroi të martën më 22 nëntor 2016 Deklaratën e Angazhimit, duke u bërë anëtarja më e re e “Miqtë e fëmijve” gjatë lansimit të “Indeksit për Mbrojtjen e Fëmijëve” nga koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë KOMF. Pas nënshkrimit të Deklaratës së Angazhimit, Znj. Apostolova dha fjalimin e mëposhtëm:

Šefica Kancelarije EU na Kosovu/SPEU, Natalija Apostolova je u utorak, 22. novembra 2016. godine potpisala izjavu da će postati najnovija članica platforme ,,Prijatelji dece'' na otvaranju ,,Indeksa zaštite dece'' koju organizuje koalicija NVO za zaštitu dece na Kosovu, KNZD. Nakon potpisivanja izjave, gđica Apostolova je izjavila sledeće:

Languages:

Lancement, le 22 novembre 2016, du jumelage « Appui au renforcement des institutions de l’aviation civile en Tunisie », d'un budget de de 1.2 millions d’euro. Pour une gouvernance améliorée et une organisation moderne de l’aviation civile tunisienne.

Representatives of Ghana and the European Union met 18 November 2016 in Accra to review progress on the implementation of the Ghana-EU FLEGT Voluntary Partnership Agreement (VPA), which aims to improve forest governance and verify the legality of Ghana’s timber trade. The Ghana-EU VPA Joint Monitoring and Review Mechanism (JMRM) oversees the implementation of the Agreement and includes representatives of all stakeholder groups.

Pages